Przetargi

17.05.2024 Zapytanie ofertowe na wymianę wodomierzy zimnej wody – 79 sztuk z możliwością zdalnego odczytu w budynku mieszkalnym ul. Marii Konopnickiej 2a  w Elblągu

27.03.2024 Zapytanie ofertowe na montaż zapory wjazdowej – szlaban jednoramienny elektromechaniczny wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi, Elbląg ul. Matejki 9-11

20.03.2024 Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elblągu

12.03.2024 Zapytanie ofertowe na 5-letni przegląd techniczny budynków  administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elblągu

07.12.2023 Przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Żyrardowskiej 73

30.11.2023 Zapytanie ofertowe na  roboty konserwacyjno-remontowe elektryczne wykonywane w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elblągu

24.11.2023 Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Filar w Elblągu

24.11.2023 Zapytanie ofertowe na usługi serwisowania i wykonywania napraw instalacji domofonowej, antenowej i systemu otwierania/zamykania drzwi wejściowych w nieruchomościach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu

08.11.2023 Zapytanie ofertowe na roboty porządkowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Filar w Elblągu

07.11.2023 Przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Żyrardowskiej 73

18.10.2023 Przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Żyrardowskiej 73

18.10.2023 Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Filar w Elblągu

18.10.2023 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu kominiarskiego i gazowego w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych  zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Filar w Elblągu

31.01.2023 Drugi przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Żyrardowskiej 73

12.01.2023 Przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Żyrardowskiej 73

09.12.2022 Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Filar w Elblągu

28.11.2022 Zapytanie ofertowe na roboty porządkowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Filar w Elblągu

25.11.2022 Zapytanie ofertowe na usługi serwisowania i wykonywania napraw instalacji domofonowej, antenowej i systemu otwierania/zamykania drzwi wejściowych w nieruchomościach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu:

19.10.2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu okresowego obiektów budowlanych w części dotyczącej badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej: