Dodatki mieszkaniowe

Zachęcamy Państwa do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych www.ecus.pl/dzialania/dodatki-mieszkaniowe znajdą Państwo niezbędne informacje i kryteria dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Przyznany dodatek mieszkaniowy jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu pobierania dodatku.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy pobrać w Spółdzielni.
Wypełniony wniosek wraz z kserokopią dokumentów bądź oryginałem potwierdzającym dochody rodziny należy złożyć w Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Zespole ds. Dodatków i Ulg przy ul. Winna 9.

W razie pytań lub wątpliwości informację telefoniczną można otrzymać w zespole dodatków mieszkaniowych ECUS pod numerem telefonu: (55) 625-61-38 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Natomiast pytania do Spółdzielni należy kierować pod numer telefonu: (55) 234-37-23

Kryterium metrażowe:

     Ø  45.5 m2 dla jednej osoby,

Ø  52 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego,

Ø  58.5 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego,

Ø  71.5 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego,

Ø  84.5 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego,

Ø  91 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego.

Kryterium dochodowe:

Kryterium dochodowe ustalane jest w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r, które wynosiło 7.155,48 zł.

Kryterium dochodowe do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wynosi:

Ø    2.862,19 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

Ø  2.146,64 zł dla osoby zamieszkującej w gospodarstwie wieloosobowym