Zarząd

Od 10.06.2022 roku Zarząd SM „FILAR” działa w składzie:

  1. Izabela Troczek – Ciećka – Prezes Zarządu
  2. Marta Stępień – Członek Zarządu
  3. Eugeniusz Szamp – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu