Zarząd

Od 01.09.2022 roku Zarząd SM „FILAR” działa w składzie:

  1. Izabela Troczek – Ciećka – Prezes Zarządu
  2. Marta Stępień – Członek Zarządu
  3. Elżbieta Grzelak – Członek Zarządu