Zasoby

Aktualnie zasoby SM „FILAR” znajdują się w 21 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej: 36211,86 m2
Zasoby stanowią:

  • 559 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 31 866,01 m2
  • 27 lokale usługowe o łącznej powierzchni 1784,47 m2
  • 147 miejsca postojowe i garaże o łącznej powierzchni 2561,38 m2
Adres budynkuIlość mieszk.
[Ilość lok. usł.]
(Il. garaży)
Pu
[m²]
Data
przekazania
do użytku
ul. Polna 1123
[1]
(-)
1285,9
[23,6]
1992 r.
ul. Robotnicza 81-8315
[1]
(-)
846,7
[160,6]
1992/1993 r.
ul. Robotnicza 85-8930
[-]
(-)
1863,6

1992/1993 r.
ul. Robotnicza 12414
[2]
(-)
966,2
[158,8]
1994 r.
ul. Obrońców Pokoju 1340
[-]
(-)
2495,2

1994 r.
ul. Zielona 142
[9]
(-)
3258,4
[538,7]
1995 r.
ul. Beniowskiego 1a18
[-]
(-)
1184,9

1995 r.
ul. Ogrodowa 442
[-]
(-)
2519,0

1995/1996 r.
ul. Grobla Św. Jerzego 1824
[5]
(-)
1051,2
[351,7]
1996 r.
ul. Klimuszki 12-1412
[-]
(8)
761,8

(156,6)
1997/1998 r.
ul. Klimuszki 16-1812
[-]
(8)
761,8

(156,6)
1997/1998 r.
ul. Klimuszki 209
[-]
(5)
626,4

(109,5)
1997/1998 r.
ul. Klimuszki 229
[-]
(5)
626,4

(109,5)
1997/1998 r.
ul. Ogrodowa 552
[-]
(14)
2642,3

(247,2)
1999 r.
ul. Ks. Ściegiennego 29
[3]
(-)
499,7
[197,95]
2001 r.
ul. Żyrardowska 7336
[-]
(12)
1620,3

(207,2)
2003 r.
ul. Żyrardowska 7536
[-]
(12)
1620,3

(207,2)
2003 r.
ul. Marii Konopnickiej 2A74
[1]
(28)
4629,16
[76,73]
(537,88)
2007 r.
ul. Matejki 911
[1]
(10)
705,08
[79,75]
(125,8)
2012 r.
ul. Matejki 1112
[-]
(10)
784,83

(125,8)
2012 r.
Krynica Morska ul.
Żeromskiego 5
39 apart.
[4]
(35)
1116,84
[196,64]
(578,10)
2014 r.
RAZEM (21 budynków):559 mieszkań
[27] lokali usługowych
(147)m. post. i garaży
31866,01 m²
[1784,47] m²
(2561,38) m²
do 2021 r.