Aktualności

Składowanie odpadów w mieszkaniach i piwnicach

Składowanie odpadów w mieszkaniach i piwnicach https://www.administrator24.info/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe/270917,skladowanie-odpadow-w-mieszkaniach-i-piwnicach Zgodnie z §23 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie jest możliwe

Więcej »