Projekty uchwał i inne dokumenty dostępne są w zakładce: https://www.mieszkania-filar.pl/o-spoldzielni/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie-czlonkow/2024-2/