Szanowni Państwo,

W dniu 16.11.2023 odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia podzielników w budynku przy Polnej 11, Obrońców Pokoju 13, Zielonej 1, Robotniczej 124 i 81-83, Ogrodowej 4.

W trakcie zebrania omówiono w skrócie plan działania i przedstawiono ogólny zakres prac związanych z instalacją podzielników.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” kontynuuje starania, by zapewnić przejrzystą i precyzyjną komunikację i współpracę z mieszkańcami, dotyczącą planowanego wprowadzenia podzielników ciepła, co ma na celu wypracowanie lepszego zrozumienia i akceptacji planowanych działań.

  1. Aktualnie, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu pierwszego etapu, którym jest wykonanie inwentaryzacji głowic i zaworów w poszczególnych lokalach mieszkalnych od 02.2024 do 03.2024. Ten krok pozwoli na dokładne określenie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz możliwości adaptacji systemu grzewczego do nowych rozwiązań.
  2. Kolejnym etapem planowanym przez Zarząd jest wymiana głowic i zaworów po zakończeniu sezonu grzewczego od 05.2024 do 06.2024. To kluczowy moment, który umożliwi sprawną modernizację systemu, minimalizując jednocześnie wszelkie niedogodności dla mieszkańców, związane z funkcjonowaniem instalacji grzewczej.
  3. Ostatecznym celem jest instalacja podzielników ciepła od 07.2024 do 09.2024, co pozwoli na indywidualne mierzenie zużycia energii cieplnej w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie bardziej sprawiedliwe i precyzyjne rozliczanie kosztów ogrzewania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej i równoczesnego obniżenia kosztów dla mieszkańców.

 

Nadmienić należy, że w wyniku zatwierdzenia przez URE zmiany taryfy Energi Kogeneracji (EKO) od 01.02.2024 roku wzrosną ceny dla odbiorców ciepła w Elblągu. Finalna zmiana cen ciepła dla klientów wrażliwych wyniesie ok. 13%.

Dla przypomnienia – zmiana cen dla odbiorców, którym nie przysługują rekompensaty (odbiorców pozostałych), wyniesie około 25% w taryfie podstawowej.

Aktualną taryfę EPEC znajdziecie Państwo w odrębnym komunikacie.