Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało o przesunięciu rozpoczęcia robót na marzec. 

Informujemy, że w drugim tygodniu stycznia 2024 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie organizować plac budowy pod przebudowę osiedlowej sieci kanałowej na preizolowaną przy ul. Robotniczej od 124 do 114.

Informacje o rozpoczynających się pracach zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku. Z racji wykonywanych prac będą również wyłączone niektóre miejsca postojowe przed budynkiem – informacja zostanie również wywieszona z mapką z oznaczonymi wyłączonymi miejscami postojowymi.

Przewidywany czas trwania prac będzie wynosił miesiąc czasu. W przypadku wydłużenia czasu prac zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.