Obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów c.o. oraz kosztów CWU

Szanowni Państwo, 

dnia 7 maja 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868). Tą ustawą zmienione zostały także przepisy art. 45a Prawa energetycznego, implementujące postanowienia art. 9a–11a Dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zmienione przepisy art. 45a wprowadzają obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów c.o. oraz kosztów CWU, czyli ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej wody. Wszystkie te urządzenia mają mieć funkcję zdalnego odczytu.

Instalowanie urządzeń ze zdalnym odczytem należy rozpocząć od dnia wejścia w życie ustawy i zakończyć najpóźniej do dnia 1 stycznia 2027 r. Natomiast urządzenia już zainstalowane, jeśli nie posiadają funkcji zdalnego odczytu, należy zamienić na posiadające taką funkcję.

W związku z powyższym, aby spełnić ustawowy obowiązek Spółdzielnia Mieszkaniowa FILAR w pierwszej kolejności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021r., wykonała analizę opłacalności i wykonalności montażu podzielników, a następnie zleciła Firmie „TECHEM”- Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. ich sukcesywny montaż.