Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów dostępny na stronie internetowej:

http://gok.elblag.eu/s/6/harmonogramy-odbierania-odpadow-komunalnych

 

Pozostałe odpady (w tym: odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, leki) powinny być dostarczane do wyznaczonych punktów odbioru.

Wykaz punktów odbioru dostępny jest na stronie internetowej:

http://gok.elblag.eu/s/53/inne-odpady

Zasady segregacji