Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Projekty uchwał, projekt zmian w  Statucie oraz Regulaminów Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia i inne dokumenty dostępne są w zakładce:   https://www.mieszkania-filar.pl/o-spoldzielni/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie-czlonkow/2023-2/