Dodatek do ogrzewania – dla kogo dofinansowanie? Na jakie dopłaty można liczyć?

Użytkownicy mieszkań korzystający z ciepła systemowego (dla naszych zasobów: miejska sieć ciepłownicza – EPEC, miejska sieć gazowa PGNiG) mogą skorzystać z dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego realizowane jest przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11. Wnioski o dodatek osłonowy w 2022 należy składać  do 31 października 2022 roku. 

Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło systemowe

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych (w których średnia cena netto wytwarzania ciepła dla danego źródła przekroczy średnie ceny określone w ustawie*) będą uprawnione do cen z rekompensatą.

Podmiotom sprzedającym ciepło przysługiwać będzie rekompensata za część przychodów, których nie dostaną od odbiorców (odbiorcy płacą cenę ustaloną odgórnie przez rząd).

System rekompensat ma działać w terminach od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Cena za ciepło z  rekompensatą jest przeznaczona m.in. dla:

  • gospodarstw domowych – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia
  • spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – po złożeniu oświadczenia – SM FILAR złożyła stosowne oświadczenie do sprzedawcy ciepła w dniu 10 października 2022r.
  • innych. 

 

Podsumowując: właściciele lokali będących w zasobach Spółdzielni mogą ubiegać się o dodatek osłonowy, zaś Spółdzielnia złożyła wymagane oświadczenie w celu otrzymania ciepła po cenie z rekompensatą.

 

——————

dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ, dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.