Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw CEEB z obowiązkiem do 30.06.2022

Uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia jako zarządca Państwa budynków złożyła w dniu 5 maja 2022 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw za wszystkie lokale mieszkalne i niemieszkalne znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR”. W związku z tym nie muszą już Państwo składać indywidualnych deklaracji w tym zakresie.