INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

17 czerwca 2022 roku

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR”

będzie nieczynne.

 

Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać na numery tel. znajdujące się na tablicach informacyjnych w budynkach Spółdzielni oraz na stronie internetowej.